Schrijven | Communicatie | Coaching

Versterken van de samenwerking van en binnen teams. Door je verhaal te verbinden aan de organisatie waar je in werkt. Door te werken aan een teamverhaal dat aansluit bij de visie van je organisatie.

 
 

Netwerk

Een netwerk is een web van relaties, bronnen en gedrag. Visualisatie van je netwerk benadrukt je veelzijdigheid. Het toont je kracht, maakt gaten zichtbaar en legt onverwachte verbanden.

Reflectie

Reflectie is een instrument om te durven experimenteren. Lef kweken om je werk, je wereld of je relaties anders vorm te geven. Je meer zin te geven.

Verhalen

Een verhaal is een mogelijkheid om jezelf en anderen te inspireren, inzicht te geven en te beïnvloeden. Verhalen blijken veranderlijk als je van perspectief wisselt.

 

Netwerk

Zou je een woord gebruiken om je levensloop of je carrière te beschrijven dan kies je al snel voor pad of weg; carrièrepad, levensweg. Een pad is gekoppeld aan voortgang en doodlopen.

Van een pad kun je afwijken, een weg kent zijwegen, maar de richting waarin je kijkt en loopt staat vast. Toch?

Beschrijf je dit alles in netwerktaal, dan is er ruimte voor overzicht. Je ziet welke ervaringen met welke mensen verbonden zijn. Welk netwerk krachtig is en welk versterking nodig heeft.

Woorden gekoppeld aan wegen en paden wijken af, gaan niet over rozen. Er is geen weg terug. Een netwerk kan flexibel zijn als een spinnenweb, bestendig in relaties. Een netwerk is een ladder en een hangmat. En valt gelukkig bijna altijd te repareren.

 
 

Reflectie

Het woordenboek kent twee betekenissen toe aan het woord 'reflecteren'. Het eerste is: weerkaatsen. Wat weer betekent 'in omgekeerde richting (laten) gaan'.

De verzelfstandigde vorm van reflecteren 'reflectie' kent een andere betekenis die je ook graag aan het werkwoord zou willen toekennen als dat kon.

Overweging, bespiegeling. Reflecteren is een manier van leren las ik ergens. Het is denk ik ook een manier van denken.

Wat in omgekeerde richting gaat, hangt af van de richting waarin je de spiegel draait en waarop je blik zich vervolgens vestigt.

Nu nog kiezen waarop je de spiegel richt.

 
 

Verhalen

Wij zijn aan taal en communicatie gebonden individuen. We communiceren altijd en overal om ons verhaal te doen.

Verhalen versterken of beperken ons. Onze verhalen beconcurreren elkaar of ze bevorderen onze gezamenlijke groei.

Eerst zijn de verhalen nog vloeibaar, naarmate je ze langer vertelt, stollen ze. Er blijft geschiedenis aan plakken.

Je verhaal verklaart je plaats in een bedrijf, in je team, in je gezin en je verhouding tot jezelf.

Niet alle spinnen maken een web.

Toch kun je zo'n verhaal veranderen, door jezelf vragen te stellen of door het te vertellen vanuit het perspectief van bijvoorbeeld een spin.

 
 

Zilt zee

Daarom SYLD

Wat klinkt als, is als. SYLD is zilt. Zoals zeekraal. Een autonoom plantje met zichtbare overgangen van oude naar nieuwe groei.

Zeekraal gedijt op een zilte bodem waar weinig andere planten op gedijen. Zeekraal is sterk als indiviudele plant. Een veld zeekraal is een team dat samenwerkt om landaanwas te beschermen tegen erosie.

Wat klinkt als, is als. SYLD is zilt. Communicatie is de kern voor alle activiteiten van SYLD.

Vanuit die kern komt een netwerk van activiteiten voort: van het organiseren van (online)communicatie voor bedrijven, tot het coachen van individuen en teams.

SYLD helpt de samenwerking binnen organisaties en teams te versterken door te werken aan de communicatie.

SYLD zorgt voor teamverhalen die aansluiten bij de visie van je organisatie en versterkt de kracht van het individu daarbinnen.